Съветник

Как да лекуваме болката?

Снимка за материал 01
Самият живот
Болката ни придружава от зората на историята – тя е неразделна част от живота на всеки човек. Нас, съвременните хора, ни боли по същия начин, както и прадедите ни – усещането за болка не се е променило през вековете. Следователно, нищо чудно, че една от първите нужди на медицината е била разработката на обезболяващи лекарства.

Медикаментозната терапия при лечение на болката
Днес, благодарение на директивите, разработени от Световната здравна организация (СЗО), почти 90% от пациентите могат да бъдат успешно лекувани чрез обезболяване. Последните десетилетия представляват динамично развитие на науката на тема възникване на болката, нейната същност и методи за нейното лечение.

Основен метод за лечение на болката е медикаментозната терапия. През 1986 година СЗО с помощта на своите експерти разработи и въведе директиви за лечение на болките, наречени Схема СЗО или тристепенна аналгетична скàла. Тя се превърна в световен стандарт при обезболяващото лечение. Напрактика, тя се отнася до лечението на болки от новообразувания, но се прилага също и при лечението на хронични болки с друг произход. Както показват изследванията на много клиники, благодарение на използването на инструкциите, включени в документа на СЗО, 85-90% от пациентите могат успешно да бъдат лекувани чрез обезболяване.

Как да се лекуваме?
Противно на възгледите, принципите за лечение на болката не са сложни. Съгласно споменатите директиви, лечението започва с даването на аналгетици, например, съдържащи ибупрофен или парацетамол. Ако болката се засилва, се прилагат слаби опиати. Тяхната доза се увеличава, ако болката не намалее. След това се включват силни опиатни лекарства. На всеки етап от лечението се предписва съчетаване на обезболяващите препарати с други, засилващи ефекта от тяхното действие като парацетамол с кофеин. Лекарствата трябва да се дават съгласно индивидуално подбрана доза и съгласно т.нар. принцип на часовника - в постоянни промеждутъци от време, за да се гарантира тяхната ефикасност.

Съгласно директивите на СЗО, най-добре е да се подбират неинвазивни начини за даване на лекарствата – най-вече перорално. Алтернативна форма е обезболяващата терапия под формата на пластири, залепяни за кожата.

Болки – кога да отидем при лекаря?

Съветник

Практични съвети от Ибупром как да се бориш с различните видове болка.

МУЛТИМЕДИЯ

ЛЮБОПИТНО

Интересни и любопитни факти за болката, а и не само.
Виртуален свят
Ибупром е лекарствен продукт без лекарско предписание за върастни и деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.